Hem

Föreningen för gaypoliser i Sverige

Välkommen till Gaypolisföreningen

Föreningen bildades i Stockholm den 29 mars 2000.

 

Föreningen för gaypoliser i Sverige, FGPS, även kallad Gaypolisföreningen, är en ideell förening som drivs av och för polisanställda i hela Sverige. Föreningen är helt fristående från Polisen som myndighet. Vår enda koppling är att vi arbetar för Polisen som en öppnare och mer tillåtande arbetsplats och att medarbetare ska ha god kunskap om hbtq och hatbrott.

 

Föreningen arbetar för att hbtq-personer inom polisen ska kunna vara sig själva. Arbetet för detta sker genom politisk påverkan, informationsarbete och stödjande arbete. Konkret kan detta till exempel röra sig om att hålla utbildningar, arrangera sammankomster och delta vid konferenser och mässor.

 

Vi arbetar med att ändra attityder inom polisen genom fokusering på sexuell läggning som diskrimineringsgrund och bidra till att synliggöra området. Genom diverse aktiviteter vill vi höja medvetenheten och kompetensen hos såväl arbetsgivare som fackliga organisationer och övrigt samhällsliv.

 

Målet är att skapa en öppen och tillåtande arbetsplats där alla ska kunna vara sig själv genom att öka förståelsen och kompetensen inom polisen för dessa frågor.

Ingen polisanställd i Sverige kränker någon människa inom eller utom polisen med anledning av att den är homo-, bisexuell eller transperson.

Vill du anmäla brott?

 

Gaypolisföreningen är en ideell förening och kan inte ta emot några brottsanmälningar. Vid akuta ärenden - ring 112. För övriga ärenden och tips - ring 11414.

Har du blivit utsatt för brott?

 

Har du blivit utsatt för brott bör du anmäla det till Polisen. RFSL:s brottsofferjour kan också ge dig mer stöd och hjälp.

 

STYRELSEN 2016

  • Johan Wiggh, ordförande
  • Helene Imbro, kassör
  • Fredrik Brokopp, ledamot
  • Maria Lavesson, ledamot
  • Lars Lehman, ledamot
  • Martin Marmgren, ledamot
  • Sarah Oja, ledamot
  • Göran Stanton, ledamot
  • Shari Tingman, ledamot

SOCIALA MEDIER